‘I Wont Pay’ activists block open Metro for happy Public

yo_no_pagoen Catalá abaix. A week after blocking open the Metro doors for an hour in the main Catalonia Square, the ‘Platform # NoPaguem’  returned to action. This time, in the packed Diagonal station. A few minutes after 8 in the evening, dozens of people came down to the station to the entrance to Paseo de Gracia and opens the door repeating a simple but effective “opening doors and keeping them blocked open ”

Some people wore face masks depiucting Mayor Xavier Trias, ironically denouncing the increase in public transport fares, by one who gets a stratospheric salary.

On either side of the lobby, dozens of people displayed posters and banners demanding two public transport at affordable prices, as well as reporting their cuts and adjustments’ as macro-economic causes of these increases and, in general, the increased cost of living.

Speaking to the press, an activist has again explained that we do not want to pay for the crisis of the 1%.

In this regard, have been repeated cries of “No we should not pay”, “The crisis is called capitalism”, or in favor of the reinstatement of Andreu de Cabo. We  also heard quite often ‘ we’ve paid enough, now is the time to fight’.

Indeed, when short after the occupation of the lobby, TMB underground workers diverted users to another entry, forcing the payment ‘# NoPaguem’ activists moved to that Metro entrance as well in the Boulevard Catalonia. There sixty activists long remained longer, having opened the gates with the same trick as before.

Among users, the general feeling after the initial shock, was celebration and gratitude. There have been people who have made exclamations of joy knowing that they didnt have to pay as someone had sealed the slots where cards are introduced, and some even  thanked the activists’ that do something while the rest of the people are obedient. ”

Around 9 pm, the activists went down to the platforms, holding up posters, distributing leaflets and shouting chants.

happy commuters passing the gates
happy commuters passing the gates

Some plainclothes officers looked on from the lobby itself. Once the subway platform members have continued shouting slogans and distributing sheets, explaining the action and debating with people.

A large group went on to Verdaguer Station, where they continued to perform as a makeshift underground

event, opening doors even right in front of security guards and ticket inspectors.

The ‘ # NoPaguem’ (I wont Pay)  collective are getting public acceptance and, more importantly, according to the platform, “the participation of a society tired of paying a crisis that we never caused. Civil disobedience occurs as The only way to deal with the cuts and the rising cost of living. must continue on this line. additional calls must be monitored. Soon we will make you know! ”

#NoPaguem tornen a precintar l’accés al Metro a Barcelona
per Llibertat.cat 17 gen 2013
Més de 60 persones obren portes mentre la gent agraeix i celebra l’acció
metro_no_pagoUna setmana després d’obrir les portes durant una hora a plaça de Catalunya, la plataforma #NoPaguem ha tornat a l’acció. Aquest cop, l’estació triada ha estat la de Diagonal. Pocs minuts després de les 8 del vespre, desenes de persones baixaven a l’estació per l’entrada de passeig de Gràcia i n’obrien les portes repetint un mètode senzill però efectiu: “aprofitant l’obertura de portes, una les bloquejava i una altra les precintava. I fet”.Algunes de les persones duien màscares amb la cara de l’alcalde Xavier Trias, una manera irònica de denunciar al màxim responsable de l’augment de les tarifes del transport públic, que a més cobra un sou estratosfèric, viatja amb un vehicle pagat per tothom, etc. A banda i banda del vestíbul, desenes de persones han desplegat cartells i dues pancartes reclamant transport públic a preus populars, així com denunciant-ne les retallades i els ‘ajustaments’ macro-econòmics com a causants d’aquests augments i, en general, de l’augment del cost de la vida. En declaracions a la premsa, una activista ha tornat a explicar que el que no volem és pagar la seva crisi.

En aquest sentit, s’han repetit crits com “No devem, no paguem”; “No és crisi, se’n diu capitalisme”, o en favor de la readmissió d’Andreu de Cabo. També s’ha sentit força cops Ja n’hi ha prou de pagar, ara és l’hora de lluitar.

Fet i fet, quan poca estona després de baixar al vestíbul, les treballadores de metro de TMB desviaven les usuàries per una altra entrada, forçant el pagament,#NoPaguem s’ha desplaçat per l’interior del metro fins a l’entrada de Rambla Catalunya. Allà és la seixantena llarga d’activistes han romàs més estona, un cop s’han obert les portes amb el mateix mecanisme que abans.

Entre els usuaris, el sentiment generalitzat, després de la sorpresa inicial, era de celebració i agraïment. No han estat poques les persones que han fet exclamacions d’alegria en saber que no havien de pagar -s’han precintat les ranures per on s’introdueixen les targetes- i, fins i tot, algunes han agraït directament a les activistes ‘que fessin alguna cosa mentre la resta de la gent està quieta’.

Cap a les 9 del vespre, s’ha baixat a l’andana, mantenint cartells alçats, repartint fulls volants i cridant

Un centenar de personas partidarias del movimiento 'Yo no pago' se han colado en la parada de metro de plaza Catalunya de Barcelona para protestar contra la subida de tarifas del transporte público. Los participantes se han reunido en el centro de la plaza y se han desplazado hasta la parada de metro para entrar en los vestíbulos.Ante la mirada atónita de los revisores y personal de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), han coreado gritos como "¡Que pague Urdangarin!", "Este billete no lo pago" o "Transporte gratuito para los parados". Los manifestantes se han limitado a superar la barrera para entrar y después salir, sin llegar a bajar a los andenes del metro.
Un centenar de personas partidarias del movimiento ‘Yo no pago’ se han colado en la parada de metro de plaza Catalunya de Barcelona para protestar contra la subida de tarifas del transporte público. Los participantes se han reunido en el centro de la plaza y se han desplazado hasta la parada de metro para entrar en los vestíbulos.
Ante la mirada atónita de los revisores y personal de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), han coreado gritos como “¡Que pague Urdangarin!”, “Este billete no lo pago” o “Transporte gratuito para los parados”. Los manifestantes se han limitado a superar la barrera para entrar y después salir, sin llegar a bajar a los andenes del metro.

càntics. Alguns agents de paisà s’ho miraven des del vestíbul mateix. Un cop al metro, membres de la plataforma han seguit repartint els fulls i cridant consignes, tot explicant l’acció i debatent amb la gent. Un nombrós grup ha baixat a Verdaguer, on han seguit actuant com a manifestació subterrània improvisada, obrint portes fins i tot davant de revisos i vigilants de seguretat.

Les accions de #NoPaguem estan generant adhesions col·lectives, acceptació i, el que és més important, segons la plataforma, “la participació d’una societat farta de pagar una crisi que no hem provocat. La desobediència civil s’esdevé com l’única manera de fer front a les retallades i a l’encariment del cost de la vida. Caldrà seguir en aquesta línia. Caldrà estar atentes a noves convocatòries. Ben aviat us les farem saber!”

Mira també:
http://www.llibertat.cat/2013/01/-nopaguem-tornen-a-precintar-l-acces-al-metro-a-barcelona-20530
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E-rqEFNPCEM

25 thoughts on “‘I Wont Pay’ activists block open Metro for happy Public”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.