Imagine 2 and a half months isolated in a prison … Solidarity with the Barcelona 5!

this image was a favourite on the Facebook of one of the accused
This image was a favourite on the Facebook of one of the accused

by A Las barricades (‘to the barricades’) en  català abaix
Imagine two and a half months in isolation in a prison … Solidarity with the Barcelona 5!


It has been over two months since the arrests and the media are NOT talking about these young people.
They dont remind us that they are still imprisoned without trial. They dont inform us that they could remain a long time in this situation.
Imagine two and a half months in isolation in a prison …
Solidarity with the Barcelona 5!
Every day the Media dictate the reality in which we live. Lots of daily issues that seem superficial .. like a song or a fashion, or a company has released a new mobile device. Consumed and soon forgotten. But there are realities that are most important, which are news for a momenmt and then disappear. Events that  seem like cruel and horrible news, but fade like smoke in the wind, in a short time.

This is the case of the the ‘five anarchists in Barcelona’, ​​five young people arrested on 15 May in a repression raid in Catalonia. The accusations: membership of a terrorist group, glorification of terrorism, recruitment and indoctrination tank and explosive substances. All of us were astonished at these arrests because of the media spectacle created which had no relation to any known reality or evidence. In addition, the media show served to itself create the necessary “social alarm” that justified sending these youngsters to jail without trial, suffering under the harsh nightmare of Anti-terrorist Legislation.

a much 'liked' image from the Facebook wall of one of the 5
Another much ‘liked’ image from the Facebook wall of one of the 5

Now that its job is done, the media  has gone silent.

It has been over two months since the arrests and the media are not talking about these young people. they dont remind us that they’re still imprisoned without trial. They don’t inform that they could remain a long time in this situation.

You can be sure they won’t explain the miseries of their prison life. They won’t write a report on the cruel Isolation System in which our comrades are interned. Such inhumanity wouldn’t fit in with their agenda, promoting the idea that we enjoy the best democracy in which we could posibly live in.

these Facebook images shared are the main evidence of ''Terrorism''
The Facebook images shared are the main evidence of ”Terrorism”. The fireworks found by the police were legally on sale.

Nor will they tell us anything about the distance from their homes in which these people have to endure that isolation, which is another punishment without trial, and not only for them but also for their families, who have to travel to Madrid to  get first-hand news.

This regime of isolation and dispersal of young people in different jails of the community of Madrid (Soto del Real, Estremera, Alcala Meco, Aranjuez Navalcarnero) is not only a punishment. It is an attempt to destroy them as a people and to remove their dignity.

Furthermore, it is also a public warning to all those restless and young who are unhappy with the economic and social system and want to radically change it.

For now the situation is as described above, we have little new to report about these five youths. But what we do know is that against injustice and against repression, solidarity and mutual support are the best answer. That is why we have launched a call for a rally and a fund-raising dinner in Palma.

they're accused sharing a collage of a dead political leader
They’re accused of sharing provocative images on Facebook, one of a dead ‘political leader’, Did someone complain and get them locked up?. The images had been deleted by Facebook anyway.

Because we also know that news will reach them in jail and they’ll know they’re not alone, giving them more strength to resist evil through this time.

Because we know that their friends and family will take heart, knowing that others are moving in solidarity with them.

Because we know the cruel, inhuman and destructive role of prisons and we do not want that for anyone.

Because our daily life constantly reminds us that Justice is at the service of the Authorities and our imprisoned companions are their enemies.

And finally, because like Yolanda, Silvia, Joan, Josep and Xavier we are anarchists and we can not tolerate that our enemy the State treats them like this.

Because when they attack one of us.. they attack us all!


We will not allow their cruel reality to disappear like another news item, or vanish like smoke in the wind.

Solidarity!

Free the Prisoners!

For more information about the event visit: http://freedomforthefive.wordpress.com/                         translation by thefreeonline

August 2, 2013 in City:

– 19h Concentració antirrepressiva: Plaça Espanya (Palma)
– 21h Sopar vegà a preu obert a transitant (C/Socors 16, Palma)485502_565135206842655_975831767_n

CAT] Imagina’t que dus dos mesos i mig en aïllament en una presó… Solidaritat amb les 5 de Barcelona!

por A las Barricadas

Han passat més de dos mesos de les detencions i els mitjans ja no xerren d’aquestes joves. No ens conten que segueixen empresonades sense judici i no ens diuen que poden romandre molt de temps en aquesta situació.

Imagina’t que dus dos mesos i mig en aïllament en una presó…

Solidaritat amb les 5 de Barcelona!

Si no anam vives, els mitjans de comunicació ens dicten la realitat on vivim. Per ventura, hi ha temes que ens poden parèixer més superficials i ens dóna igual si avui se’ns xerra d’una cançó de moda o si qualque empresa ha tret un nou dispositiu mòbil. Que més ens dóna oblidar-ho aviat! Però hi ha realitats més importants que són notícia i llavors desapareixen. Fins i tot, es pot donar el cas de l’aparició d’una notícia horrible o cruel, però que s’esvaeix com el fum en poc de temps.

Aquest és el cas de les conegudes com a cinc anarquistes de Barcelona, cinc joves detingudes el 15 de maig en una ràtzia repressiva a Catalunya. L’acusació: pertinença a grup terrorista, enaltiment del terrorisme, captació i adoctrinament i dipòsit de substàncies explosives. Totes i tots ens vàrem quedar sorpresos amb aquestes detencions donat l’espectacle mediàtic que no casava amb cap realitat coneguda. A més, l’espectacle va servir per crear la necessària ”alarma social” que enviàs a aquests jovesa la presó sense cap judici, patint el dur malson de la legislació antiterrorista. Ara, feta la seva feina, els mitjans callen.

Han passat més de dos mesos de les detencions i els mitjans ja no xerren d’aquestes joves. No ens conten que segueixen empresonades sense judici i no ens diuen que poden romandre molt de temps en aquesta situació. Per suposat, no ens conten les misèries de la presó ni ens fan un reportatge del sistema d’aïllament en què estan internes les nostres companyes. La seva inhumanitat no conjugaria amb l’alegre idea de què gaudim la millor democràcia en la que podem viure. Tampoc ens diuen res de la distància en què aquestes persones han de suportar l’aïllament, el que suposa una condemna extraordinària -i sense judici- no només per elles, sinó també per les seves famílies que s’han de desplaçar a Madrid quan volen saber d’elles de primera mà.

Aquest règim d’aïllament i dispersió de les joves en diferents presons de la comunitat de Madrid (Soto del Real, Estremera, Alcalà Meco, Aranjuez i Navalcarnero) no és només un càstig. És un intent de destruir-les com a persones i de fer desaparèixer la seva dignitat. Així mateix, també és un toc d’avís a totes aquelles persones inquietes que com elles no estan conformes amb aquest sistema econòmic i social i el volen canviar d’arrel.

part of the laughable 'evidence for terrorism' displayed for the Media by bthe police
part of the laughable ‘evidence for terrorism’ displayed for the Media by bthe police

Per la seva situació que ara hem descrit, poques noves podem tenir d’aquestes cinc joves. Però el que sí que sabem és que davant la injustícia i davant de la repressió, la solidaritat i el recolzament mutu són la millor respostaÉs per això que s’ha llançat la convocatòria d’una concentració i d’un sopar solidari a Palma. Perquè sabem que en tindran notícies a la presó i en saber que no estan soles podran agafar més forces per resistir aquest mal moment. Perquè sabem que les seves amigues i familiars agafaran alè coneixent que també a altres bandes s’estan movent amb elles. Perquè coneixem la cruel, inhumana i destructiva funció de les presons i no la volem per ningú.Perquè el dia a dia no atura de recordar-nos que la justícia està al servei dels poders i les nostres companyes en són els seus enemics. I per finalitzar,perquè com Yolanda, Silvia, Joan, Xabier i José som anarquistes i no podem tolerar que l’Estat -sí, el nostre enemic- ens tracti d’aquesta manera. Perquè quan toquen a una ens toquen a toquen a totes!

No permetrem que la seva realitat i la seva situació s’esvaeixi com una notícia als mitjans ni com el fum a dins l’aire.

Solidaritat!

Llibertat per les preses!

Per més informació sobre el seu cas visitau:http://freedomforthefive.wordpress.com/

2 d’agost del 2013 a Ciutat:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s