2 new Anarchist Social Centres Occupied: Rubí and Transformadors

Confront Capitalist Chaos with Anarchist Order
Confront Capitalist Chaos with Anarchist Order

In parts of Spain it’s a good moment for social occupations . In Barcelona, Madrid and other cities local council elections have suddenly swept street revolutionaries into power, with a mandate to slow down mass evictions by the predator banks, etc.

Strange things can happen. For example in her 1st days in power Barcelona’s mayoress Ada Colau turned up at a family eviction herself and just ordered the riot police to go home.  We translate here the  press release of a more traditional anarchist  takeover in a traditionally communist workers town of 70,000 in Catalonia……anti-systemitesFollowed by a report of the cheeky occupation of a historic building in central Barcelona. At last count there were over 60 such occupied self run social centers, totally diverse, in Catalonia. There are no central meetings, what occupied centers have in common is being assembly run, by consensus, being oppen to all  and being anti sexist, anti authority, anti fascist, non- party.. That is they represent spaces liberated tenuously from capitalist rules and mindset, releasing explosions of creative energy.

PRESS RELEASE… Rubí Anarchist Workers Center

Today, August 3, 2015, we the public release of house no. 47-49 C / Prim (Ruby) and property Solvia (Banco Sabadell) to create the Anarchist  ‘Ateneo’ of Rubí.
We do this both as a response to the speculation and predatory pricing of the houses, and to create spaces for the people of the town where we can implement self-management, mutual aid and solidarity.376083_287209691413506_382194373_n
As anarchists of Rubí we we intend to create a space to practice together mutual aid and solidarity, and to build an environment far from the dynamics that drown us every day in the system in which we live. The project involves creating an Anarchist Ateneo engaged in activities and workshops open to the people of the neighborhood and the town.The Anarchist Ateneo of Rubí is intended as a tool for social transformation from the root built among all of those who want to participate in a space that’s  feminist, anti-capitalist, anti-authoritarian and self-managed.
We take time to rehabilitate the space and start the project, we will inform you.     Health and anarchy!
Contact:      anarquistasrubi (at) openmailbox.org


 

 Transformadors building Occupied for a Social Center

Twenty people entered the space this afternoon, after seven years of abandonment.

OCCUPIED!   ex youth center abandoned by local council....TRANSFORMADORS!
OCCUPIED! ex youth center abandoned by local council….TRANSFORMADORS!

A group of young people climbed up the front of the building , the former headquarters of the Youth Council of Barcelona. They got in through a broken window. The property is located on the street Ausiàs March 60 and the City Council ordered its closure in 2008.

Then they climbed on the roof, where they displayed a banner that read CSO Transformadors,  beside the anarchist symbol. A few days ago, the local campaign demanding community run areas had hung a banner on the same building, with a call to participate in a public meeting in front of the building 3 days later.

The neighbours. Close to the new squat center is another one squatted last year, Ateneu Popular el Rec, who have been campaigning to occupy Transformadors. Here we see the young 'Rec' occupiers celebvrating their 1st anniversary in front of their neighbourhood occupied center
The neighbours. Close to the new squat center is another one squatted last year, Ateneu Popular el Rec, who have been campaigning to occupy Transformadors. Here we see the young ‘Rec’ occupiers celebrating their 1st anniversary in front of their neighbourhood occupied center

An hour later, two patrol cars of the Autonomous Police appeared, who at first confused with the nearby Ateneo Popular Rec Occupied Centre asking the youth: “What are you doing here”. They responded, “We’ve been here over a year.” A few minutes later, a police van of six plainclothes officers parked in front of the Transformadors building for more than an hour. Finally, the van lefth and the anarchists produced brooms, buckets and scrubbers. They want to leave the space clean  to present it for the neighborhood at a pre-planned meeting of the  ‘We Demand Spaces’  campaign  the next Sunday.

In the evening the occupiers  released a statement explaining that they are “an anarchist collective who desire to establish ties with the neighborhood and bring life back to the space.” “We want to get going a social center run by an open assembly, outside of institutions and parties” with the desire to make “lectures, performances, soup kitchens, cinema and a library…,” they explained. “We’d like to  know the ideas and needs of the communities around us to collaborate where possible. In the coming days we will be doing cleaning and organization of the premises to start to use it as soon as possible ” and they invited everyone to give them” a helping hand “. The ‘We Demand Spaces’ campaign later distanced themselves from the new occupiers on Twitter.stop mortgage evictions


 

originals in Catalan.

Okupen l’edifici Transformadors per fer-hi un centre social

Una vintena de persones ha entrat a l’espai aquest migdia, després de set anys d’abandonament. L’acció s’ha dut a terme tres dies abans de la jornada Exigim Espais, organitzada per entitats de la dreta de l’Eixample
Han desplegat una pancarta on es pot llegir ‘CSO Transformadors’
Victor Serri

Passaven cinc minuts de les dues de la tarda quan un grup de joves s’ha enfilat a la façana de l’edifici Transformadors de la dreta de l’Eixample, l’antiga seu del Consell de la Joventut de Barcelona. Han esperat que sortissin les criatures de l’escola adjacent i, amb tota la cura possible, han accedit a l’interior de l’espai a través d’un vidre trencat d’un dels finestrals. L’immoble es troba al carrer Ausiàs March 60 i l’Ajuntament de Barcelona va ordenar el seu tancament l’any 2008. Llavors, han pujat a la teulada, des d’on han desplegat una pancarta on es podia llegir CSO Transformadors, al costat del símbol anarquista. Fa uns dies, la campanya Exigim Espais havia penjat una pancarta amb el lema Transformem el barri, exigim espais! a la façana del mateix immoble, una crida a participar de la jornada que se celebrarà aquest diumenge 19 de juliol davant de l’edifici.
Encaraque sembli sorprenent, les dues accions no estaven coordinades. De fet, quan la notícia de l’okupació ha corregut pel barri, diverses joves de l’Ateneu Popular El Rec, situat a pocs metres de l’edifici Transformadors i implicats en la campanya Exigim Espais, s’hi han acostat per conèixer els detalls de l’acció. Una hora més tard, han aparegut dos cotxes patrulla dels Mossos d’Esquadra, que en un primer moment s’han dirigit a l’Ateneu Popular El Rec i han preguntat a les joves: “Vosaltres esteu aquí?”. Elles els han respost: “Sí, però des de fa un any”. Els vehicles policials han continuat avançant pel carrer i han abandonat la zona sense aturar-se a l’edifici Transformadors. Uns minuts després, un furgó de la Guàrdia Urbana amb sis agents de paisà ha aparcat davant la finca. Durant més d’una hora, el dispositiu ha estat esperant que la porta de l’immoble s’obrís. Finalment, el furgó ha marxat. Aleshores, les okupants han aprofitat el moment per anar a comprar escombres, cubells i fregadores. Volen deixar l’espai net per mostrar-lo al barri aprofitant la jornada veïnal de diumenge.

A mitja tarda, les okupants han difós un comunicat on expliquen que són “un col·lectiu anarquista amb voluntat d’establir lligams al barri i tornar a donar vida a l’espai”. “Tirarem endavant un centre social obert i assembleari al marge d’institucions i partits” amb la voluntat de fer-hi “xerrades, actuacions, menjadors populars, cinema o una biblioteca”, expliquen. “Volem conèixer les propostes i les necessitats dels col·lectius del nostre entorn per col·laborar allà on sigui possible. Durant els propers dies, estarem fent tasques de neteja i organització del local per poder començar a donar-li ús el més aviat possible”, continuen, i conviden tothom a donar-hi “un cop de mà”. D’altra banda, la campanya Exigim Espais ha informat –via Twitter– que es desmarca “de la recent okupació de Transformadors” i que es reunirà i prendrà un posicionament tan aviat com pugui, “comptant amb totes les entitats que formen part de la campanya”.

 

COMUNICAT DE
L’ATENEU ANARQUISTA DE RUBÍ

Avui, dia 3 d’agost del 2015, fem públic l’alliberament de la casa num. 47-49 del C/ Prim (Rubí) i propietat de Solvia (Banc Sabadell) per tal de crear l’Ateneu Anarquista de Rubí.
Reivindiquem aquesta acció com una resposta a l’especulació i els preus abusius de les vivendes, al mateix temps que creiem necessari crear espais del poble i per al poble, on posar en pràctica l’autogestió, l’ajuda mútua i la solidaritat.
Com a anarquistes de Rubí ens hem proposat emprendre aquest projecte per tal de crear un espai on poder practicar plegades el suport mutu i la solidaritat, alhora que construir un entorn on ens trobem agust, lluny de les dinàmiques que ens ofeguen cada dia en el sistema en que vivim. El projecte consisteix en crear un Ateneu Anarquista de Rubí dedicada a fer activitats i tallers oberts a la gent del barri i la població de Rubí.
L’Ateneu Anarquista de Rubí pretén ser una eina de transformació social des de l’arrel construïda entre tots i totes aquelles que vulguem participar d’un espai feminista, anticapitalista, autogestionat i antiautoritari.
Ens prenem un temps per rehabilitar l’espai i engegar el projecte, us anirem informant.
Salut i anarquia!
Contacte:
anarquistasrubi (at) openmailbox.org

One thought on “2 new Anarchist Social Centres Occupied: Rubí and Transformadors”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s