10 d’abril, El Banc a plaça Revolució!

bancexpropiatgracia

Jornada 10 Abril LQ Xarxes_2

diumenge 10 d’abril hem preparat una jornada festiva i reivindicativa a la plaça Revolució.

Ens poden desallotjar en qualsevol moment però amenaça darrere amenaça, any darrere any seguim amb la mateixa empenta gràcies a la solidaritat que ens feu arribar cada dia. Més info sobre el desallotjament:https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2016/03/20/alerta-amenaca-de-d/

Les activitats del Banc Expropiat surten al carrer , entre altres tindrem taller de tai chi, taller de costura i de telar, taller de serigrafia!

Durant el matí obrirem el kiosk okupat i podreu trobar tot el material informatiu sobre el desallotjament i sobre les activitats del Banc.
El kiosk obrirà a la tarda amb la distri la Polilla amb una oferta variada de fanzines, com cada diumenge!

L’assemblea de la Vila de gràcia s’encarregarà d’ un vermut amb sorpreses..i La xarxa d’Aliments ens prepararà el dinar vegà

a la tarda música en directe a la plaça
Tindrem rap de latinoamerica amb Muna Makhlouf, Mónica Guiteras i Ana Aupí.

dj Nathan Nexus
i músics de la xarxa d’aliments

sempre per la tarda micro obert i passi de vídeos en defensa del Banc Exprpoiat.

al vespre (19h) seguirà el cicle de cinefòrum “amb més amor i humor pel Banc expropiat” es projectarà la pelicula “Airbag” al Banc Expropiat

us Esperem

Amb caputxa o sense el Banc es defensa!

Visit the Occupied Bank..Ocupat un Banc!

Why have we OCCUPIED a bank?
These are the ultimate expression of capitalism, one of the clearest signals that may be taking profits from the suffering of the majority of the population
Every day, in Spain there are approximately 300 evictions, where banks tend to be those responsible for the evictions of families for non-payment of mortgages. In Barcelona there are thousands of people homeless or living in extreme poverty. On the other hand, just in our neighborhood there are 800 empty flats, and as many other sites continues beyond the residents in the neighborhood.

Per què hem ocupat un banc?
Aquests són la màxima expressió del capitalisme, sent una de les senyals més evidents el fet que puguin estar traient beneficis del patiment de la majoria de la població. Cada dia a l’Estat espanyol hi ha aproximadament uns 300 desnonaments, on els bancs acostumen a ser els responsables dels desnonaments de les famílies per impagament de les hipoteques. A Barcelona hi ha milers de persones sense casa o vivint en extrema pobresa. Com a contrapartida, només en el nostre barri hi ha uns 800 pisos buits, i com a tants altres llocs es segueix fent fora els veïns i veïnes del barri.

What are we doing?
Gradually the activities and workshops are being made (kind of guitar, vegan eatery, etc.). Or are being started (salsa classes, Jiu-Jitsu, etc..), Many people have passed to fix the space or bring things that could be  used (tables, food, books, etc.).. Come and find out what equipment is needed, what activities are being organised or simply to collaborate with the project in the bank and drop a question.

Què estem fent?
Poc a poc són més les activitats i tallers que s’estan realitzant (classe de guitarra, sopadors, etc.) o que estan en procés de començar (classes de salsa, jiu-jitsu, etc.), com molta és la gent que s’ha passat a arreglar l’espai o a portar coses que poguessin servir (taules, menjar, llibres, etc.). Si vols saber què material fa falta, quines activitats s’estan fent o simplement per col·laborar amb el projecte passa’t pel banc i pregunta.

If there is the eviction of the bank:
Concentration-time in front of the space.
-Demonstration at 20pm the same day in Revolution Square.
We can be found every day from 17h to 22h or 19h every Thursday at the assembly space.

Si es produís el desallotjament del banc:
-Concentració en el moment davant de l’espai.
-Manifestació a les 20h del mateix dia a plaça Revolució.


Ens pots trobar cada dia de 17h a 22h o cada dijous a les 19h a l’assemblea de l’espai.
VINE I PARTICIPA!ALLIBERANT ESPAIS, CONSTRUÏNT ALTERNATIVES!

oThursday 10: 19pm meeting space. If you have any activity or part of the project, this is your time.ogle Translation

Wednesday 9: Sopador vegan (20h) + Season Video (21h): “End VIC: resist or die”

“Franklin Lopez Movie which examines addiction to violence and the systematic exploitation of the environment that dominates the culture” civilized “West. Based on the books “Endgame” by Derrick Jensen in which the author asks: If your land is invaded by aliens who are destroying forests, poisoning the air and water, and contaminate crops, resist the occupation? “

MORE INFO…AGENDA CLICK here

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/433822/index.php